Jagers op Terschelling en Ameland zijn het oneens met zones voor reeënafschot – Friesch Dagblad


Onenigheid over het uitvoeren van reebeheer in de provincie Fryslân is de aanleiding voor een conflict tussen de jagers op Terschelling en Ameland. Dat bericht het Friesch Dagblad op 10 april 2021. Sinds 2020 is er in Fryslân gekozen voor een benadering waarbij alleen het aantal wildaanrijdingen leidend is voor het afschot. Dat leidt tot onwerkbare situaties en daarom weigeren de jagers op Terschelling en Ameland om uitvoering te geven aan het beleid. 


Hotspots-benadering problematisch

De nieuwe benadering in Fryslân is het gevolg van het provinciale beleid en is sinds 30 december 2020 van kracht. De provincie stelt dat er geen andere reden is dan verkeersveiligheid om het ree te beheren. De Faunabeheereenheid, de instantie die het faunabeheerplan schrijft, heeft daarbij besloten dat er voor verschillende zones in Friesland een maximumaantal aanrijdingen mogen plaats vinden. Voor beheer plaatsvindt moeten eerst preventieve maatregelen worden onderzocht en afschot mag alleen op zogeheten ‘hotspots’ plaatsvinden, plekken met veel aanrijdingen.


De WBE Ameland vindt het nieuwe beleid problematisch en geeft aan dat het afschot niet op de aangewezen hotspots kan plaatsvinden door drukte van verkeer, toeristen en bebouwing. De WBE Terschelling vindt het nieuwe beleid niet-uitvoerbaar en geeft aan dat zij niet willen meewerken aan het nutteloos doodschieten van dieren. Onderzoek uit 2019 toont aan dat de draagkracht voor reeën zwaar wordt overschreden op Terschelling.


Al jaren zijn er meer aanrijdingen met reeën dan de provincie voorschrijft. Toch is dat geen reden voor de provincie en de FBE om hun beleid aan te passen. Dinsdag 20 april werden er nog twee drachtige reeën doodgereden bij de bebouwde kom van Ameland. De betrokken auto’s waren total loss.


 


Het bericht Jagers op Terschelling en Ameland zijn het oneens met zones voor reeënafschot – Friesch Dagblad verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 23-04-2021

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.